Viflo CAL-S wapniowy


To pierwszy polski nawóz płynny zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra (6% CaO + 25 mg srebra) stworzony techniką mikrocząsteczek (nanotechnologii). Takie połączenie zapewnia bardzo szybkie pobranie wapnia i jego transport w roślinie. Nanocząsteczki srebra dodatkowo zapewniają lepsze natlenienie komórek roślinnych, aktywizują procesy życiowe tj. fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport w roślinie składników pokarmowych oraz stymulują mechanizmy obronne roślin i zdecydowanie poprawiają zdrowotność roślin.

Powinien być stosowany do poprawy zaopatrzenia drzew, krzewów owocowych i warzyw w wapń. Połączenie wapnia z cząsteczkami nanosrebra przyspiesza jego pobranie i przemieszczanie w roślinie. Nanocząsteczki srebra aktywizują procesy życiowe roślin. Może być stosowany w celu zabezpieczenia owoców przed chorobami przechowalniczymi.

Nawóz można stosować w całym okresie wzrostu owoców, szczególnie w sytuacjach stresowych. Nawóz zastosowany do 2 ostatnich zabiegów przed zbiorami jabłek zdecydowanie zmniejsza straty spowodowane GPP oraz szarą pleśnią i mokrą zgnilizną owoców. Nawóz bardzo wskazany do nawożenia wiśni i czereśni, ogranicza występowanie brunatnej plamistości.