Kompleks CAL-S i Miedź-Bor


Viflo Pa, to inaczej kompleks dwóch nawozów: Viflo CAL-S Wapniowy + Viflo Miedź-Bor.
Nawozy stosuje się odpowiednio w proporcjach 3 do 2, podczas każdego z dwóch zabiegów (w odstępie czasu od 7 do 14 dni).

Viflo Cal-S zawiera 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie i łatwo przyswajalnego przez rośliny oraz 25 ppm nanosrebra.
Viflo Cal-S jest efektywnym nawozem wapniowym stosowanym dolistnie w celu zabezpieczenia roślin warzywnych ozdobnych i drzew i krzewów owocowych. Zawarte w nawozie nanocząsteczki srebra zapewniają szybsze pobieranie i przemieszanie jonów wapnia w roślinie, co chroni przed zaburzeniami fizjologicznymi, np. suchą zgnilizną wierzchołkową (tipburn) roślin warzywnych: warzyw kapustnych i korzeniowych, sałaty, papryki, pomidorów.
Nanocząsteczki srebra zapewniają efektywną ochronę przed bakteriozami, aktywizują procesy życiowe i poprawiają jakość warzyw, zwiększają też ich zdolności przechowalnicze.

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzono badania pozwalające ocenić skuteczność nawozu dolistnego Viflo Cal S w stymulacji wzrostu i ochrony wybranych gatunków roślin warzywnych (ogórka polowego, kapusty viflo_kanister_15_CAL_Sgłowiastej, marchwi i buraka ćwikłowego) przed chorobami. Nawóz dolistny Viflo Cal S wykazał wysoką przydatność w stymulacji wzrostu i ochrony badanych roślin warzywnych przed najważniejszymi chorobami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Skuteczność fungicydalnego i bakteriobójczego działania nawozu w kilku przypadkach była przybliżona do skuteczności konwencjonalnych fungicydów, np. w przypadku ochrony ogórków przed bakteryjną kanciastą plamistością i buraka ćwikłowego przed chwościkiem, a marchwi przed alternariozą. W przypadku ochrony kapusty głowiastej i marchwi skuteczność ochronna przed chorobami grzybowymi była zadowalająca i może stanowić doskonałe uzupełnienie w integrowanym systemie uprawy i ochrony, a w latach o małej presji chorób grzybowych, jak w 2015 roku, całkowicie zastąpić konwencjonalne środki chemiczne o działaniu fungicydalnym.

Viflo Miedź-Bor jest płynnym dolistnym nawozem przeznaczonym do likwidacji niedoborów miedzi, boru, cynku i manganu. Mikroskładniki występują w nawozie w postaci bardzo małych molekuł (nanocząsteczek) skompleksowanych kwasem glukonowym, co zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez liście i pełną kompatybilność z metabolizmem nawożonych roślin. Nawóz jest przeznaczony do całorocznego nawożenia upraw sadowniczych.
Kompleks ten poprawia odporność upraw, np. drzewa mają 90% odporność na zarazę ogniową