Efekt – Viflo w uprawie ziół


Viflo –  ekologiczna recepta nagrybypatogeniczne w produkcji ziół

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami doświadczenia przeprowadzonego przez zespół
Pani dr Ewy Zalewskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wykazującymi skuteczne działanie nawozów dolistnych VIFLO CAL-S i VIFLO MIEDŹ – BOR na grzyby patogeniczne w produkcji ziół.

Oddziaływanie nanopreparatów na wybrane gatunki grzybów patogenicznych dla kminku zwyczajnego Carum carvi L.

 

Ewa Dorota Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Król
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Streszczenie: W pracy przedstawiono pierwsze badania nad oddziaływaniem nanopreparatów na grzyby patogeniczne dla kminku zwyczajnego. Uwzględniono nawozy dolistne zawierające nanocząsteczki miedzi, srebra i chitozan: Viflo® Miedź-Bor, Viflo® Chitosol Silver, Viflo® Cal S oraz izolaty KLM 1806 i KLM 1813 Septoria carvi.  Za kryterium oceny preparatów przyjęto procent zahamowania wzrostu i rozwoju kolonii S. carvi, zdolność Viflo® Cal S do ochrony roślin przed infekcją S. carvi.  W doświadczeniu polowym oceniano wpływ Viflo® Cal S na zdrowotność roślin w aspekcie występowania S. carvi i E. heraclei, zasiedlania tkanek roślinnych przez S. carvi oraz na wielkość plonu. In vitro wykazano, że testowane nanopreparaty ograniczały wzrost i rozwój S. carvi, a Viflo® Cal S w stężeniu 1 ppm był inhibitorem rozwoju grzybni. W warunkach fitotronowych chronił siewki kminku zwyczajnego przed infekcją S. carvi. W warunkach naturalnych Viflo® Cal S ograniczał istotnie nasilenie septoriozy oraz mączniaka właściwego, co przyczyniło się do zwiększenia wielkości i jakości plonu rozłupek kminku zwyczajnego.

Cały artykuł ukaże się w 6 numerze ACTA SCIENTIARUM POLONORUM HORTORUM CULTUS – już w tym roku!