Efekt – sałata, zwalczanie szarej pleśni


W 2013 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zespół kierowany przez prof. Jerzego Robaka badał wpływ nawozu Viflo CAL-S na stopień porażenia sałaty szarą pleśnią (Botrytis cinerea). W doświadczeniu stosowano następujące kombinacje:

  1. kontrola (bez nawozu VIFLO Cal S i fungicydów);
  2. VIFLO Cal S (2,8 l/ha)
  3. Timorex Gold 24 EC (5,25 l/ha) + Amistar 250 SC (0,8 l/ha)
  4. Signum 33,4 WG (1,5 kg/ha).

Średni procent porażenia wyniósł na wariancie z nawozem Viflo CAL-S 0,1%, czyli tyle samo ile na kombinacji z fungicydami Timorex Gold 24 EC i Amistar 250 SC, gdy na kontroli 6,4%. Na wariancie z preparatem Signum 33,4 WG był najmniejszy (0,03%). Przełożyło się to na znaczny wzrost plonu handlowego sałaty.

W wariancie z nawozem Viflo CAL-S plon wyniósł 48,6 t/ha i był o 39% większy niż na kontroli (34,9 t/ha). W przypadku kombinacji z Timorex Gold 24 EC i Amistar 250 SC plon wzrósł o 90% do 66,4 t/ha. Po zastosowaniu preparatu Signum 33,4 WG plon uległ zwiększeniu o 62% do 56,4t/ha.