Efekt – pomidor polowy, likwidacja porażenia alternariozą


W 2013 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zespół prof. Jerzego Robaka badał wpływ nawozu Viflo CAL-S na porażenie pomidora alternariozą (Alternaria solani). 

Nawóz Viflo CAL-S stosowano w dawce 2,8 l/ha i porównywano ze skutecznością fungicydu Acrobat MZ 69 WG (2 kg/ha)Średnie porażenie roślin po zastosowaniu nawozu Viflo CAL-S wyniosło 1,7%, a fungicydu 1,5% (kontrola 6,4%).

Zwyżka plonu pomidora po zastosowaniu nawozu Viflo CAL-S wyniosła 99% (zebrano 20,5 t/ha), a fungicydu 186% (plon 29,5 t/ha) (kontrola 10,3 t/ha).

Program Viflo zastosowany w miejscowości Złota/k. Sandomierza u p. Smardza – odmiana Lima.

15.07.2015r.

27.08.2015r.

27.08.2015r.