Efekt – burak, wzrost plonu nawet o 51%


Badania IUNG PIB na buraku cukrowym jednoznacznie potwierdzają skuteczność działania nawozów VIFLO, zarówno jeśli chodzi o plon korzeni, polaryzację a także plon cukru.

Otrzymane wyniki są następujące:

  • Przyrost plonu korzeni buraków cukrowych w odniesieniu do kontroli był od 30% do 51% wyższy (średnio o 39,2% wyższy plon korzeni).
  • Wzrost polaryzacji w odniesieniu do kontroli był około 2% wyższy.
  • Przyrost plonu cukru był od 37 do 43% wyższy w porównaniu do kontroli.

Biorąc pod uwagę plon korzeni oraz polaryzację, która w końcowym efekcie przekłada się na plon cukru najbardziej optymalne jest stosowanie nawozów w kombinacji:

  • VIFLO Miedź-Bor w dawce 1,5 l/ha dwukrotnie (3-4 liście i drugi oprysk po 14 dniach)
  • VIFLO GIGANTOL + VIFLO Miedź-Bor w dawce 0,3 + 1,5 l ha dwukrotnie (3-4 liście i drugi oprysk po 14 dniach).

Tabela 1. Wartości średnie badanych parametrów dla buraka cukrowego w zależności od badanej kombinacji nawozowej.

Fot. 1. Obiekt 1 - kontrola

Fot. 2. Obiekt 2 - VIFLO GIGANTOL 0,3 l/ha.

Fot. 3. Obiekt 3 - VIFLO GIGANTOL 1,5 l/ha.

Fot. 4. Obiekt 4 - VIFLO MIEDŹ-BOR 1,5 l/ha.

Fot. 5. Obiekt 5 - VIFLO GIGANTOL + VIFLO MIEDŹ-BOR 0,3+1,5 l/ha.

Fot. 6. Obiekt 6 - VIFLO GIGANTOL + VIFLO MIEDŹ-BOR 1,5+1,5 l/ha.

Fot. 7. Obiekt 1 - kontrola.

Fot. 8. Obiekt 2 - VIFLO GIGANTOL 0,3 l/ha.

Fot. 9. Obiekt 3 - VIFLO GIGANTOL 1,5 l/ha.

Fot. 10. Obiekt 4 - VIFLO MIEDŹ-BOR 1,5 l/ha.

Fot. 11. Obiekt 5 - VIFLO GIGANTOL + VIFLO MIEDŹ-BOR 0,3+1,5 l/ha.

Fot. 12. Obiekt 6 - VIFLO GIGANTOL + VIFLO MIEDŹ-BOR 1,5+1,5 l/ha.